تابلوراهنما
تابلوراهنمای طبقات با پلکسی گلاس

تابلوراهنمای طبقات :

اینگونه تابلوها برای راهنمائی قسمتهای مختلف ساختمان بکارمیروندکه با نصب آنهادرقسمت لابی کار شناسایی طبقات را برای مراجعین آسان میکند ، کلاً این تابلوها جزوملزومات ساختمانهای اداری،بیمارستانهاودیگراماکن به حساب می آید . تابلوهای راهنما به جهت تنوع بسیار در مدلها و رنگها،بنا برسلیقه مشتریان طراحی وساخته میشود .مدلهای مختلف این تابلوها به شکل فلکسی فیس ، کامپوزیت ، پلکسی گلاس و ...مورد استفاده قرار میگیرد که باید به گونه ای طراحی شوند تا بتوان در هر زمان تغییراتی بنا بر درخواست مشتری و به جهت تعویض نام افراد در آن ایجاد کرد . زیباترین نوع پیشنهادی ما تابلوهایی هستند که زمینه آن کامپوزیت و نوشته های آن از پلکسی گلاس که توسط اس ام دی به آن روشنایی داده میشود ، ولی با تمام مطالبی که ذکر شد باید گفت که همیشه حرف اول را سلیقه مشتریان عزیز میزند .