LED
تابلوLED

تابلو های LED :

این نمونه از تابلوها اندک زمانی نیست که به بازار کار تابلوسازی وارد شده است ، تابلوهای led به چند دسته تقسیم میشوند که مهمترین و یا به نوبه ای حرفه ای ترین آنها نمایشگرهای دیجیتالی میباشد که به صورت ثابت و روان ،تک رنگ و چند رنگ میباشد .تابلوهای LED ساده تک رنگ و چند رنگ نیز از انواع دیگر اینگونه تابلوها میباشد . با به بازار آمدن تابلوهای led استفاده از نئون کمرنگ شده و کم کم به حاشیه کشیده شد ولی باز با به بازار آمدن تابلوهای دیجیتال و تلویزیون شهری به تدریج استفاده از تابلوهای led هم کمرنگ شد ولی به جهت کمی مصرف انرژی و نور زیاد همچنان مورد استفاده قرار میگیرد .